personnel 1

unnamed

สารสนเทศโรงเรียน

ita2563

p1

ผู้เยี่ยมชม

303774
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
18
124
142
302204
3705
6074
303774

Your IP: 18.204.227.34
2021-05-17 03:50

พิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2562

TPL_BY
TPL_IN
TPL_ON
Hits: 172

25620623

โรงเรียนบัวแก้วเกษร โดย ผอ.สุชาติ กรดงาม คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบัวแก้วเกษร ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันพฤหัสบดี ที่ 20 มิถุนายน 2562 ซึ่งมีพิธีไหว้ครู มอบทุนการศึกษา การเจิมหนังสืออุปกรณ์การเรียน และการประกวดพานไหว้ครู  ภาพกิจกรรมทั้งหมด

2562 02 23 วันปัจฉิมนิเทศและวันเกียรติยศ ปี2561

TPL_BY
TPL_IN
TPL_ON
Hits: 461

2562 02 23

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนบัวแก้วเกษรได้จัดกิจกรรมวันปัจฉิมเทศและวันเกียรติยศ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี นายสุชาติ กรดงาม ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 3 และ 6 และมีคณะกรรมครู นักเรียน ร่วมแสดงความยินดีเพื่อเป็นกำลังใจในการก้าวต่อไปของการศึกษาต่อ  ภาพกิจกรรมทั้งหมด

2562 01 21 เลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักเรียน

TPL_BY
TPL_IN
TPL_ON
Hits: 441

2562 01 21

เลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนบัวแก้วเกษร จัดการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักเรียน โดยมีตัวแทนชั้น ม.5 ลงสมัครรับเลือกตั้ง ทั้งหมด 3 คน คือ นายกรวิชญ์ บัวบาน (เบอร์ 1) นายวัฒนชัย ภูมิอินทร์ (เบอร์ 2 ) นายภานุวัฒน์ ใจแจ้ง (เบอร์ 3) จัดการเลือกตั้งขึ้นในวันที่ 21 มกราคม 2562 ณ ห้องศูนย์สื่อ โรงเรียนบัวแก้วเกษร  ภาพกิจกรรมทั้งหมด

2562 01 25 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือเนตรนารีและยุวกาชาติ ประจำปี 2561

TPL_BY
TPL_IN
TPL_ON
Hits: 419

2562 01 25

2562 01 25 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือเนตรนารีและยุวกาชาติ ประจำปี 2561 โรงเรียนบัวแก้วเกษร ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือเนตรนารีและยุวกาชาติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2และ3 ประจำปี 2561 ณ ค่ายวีระชัย จังหวัดสระบุรี ตั้งแต่วันที่23-25 มกราคม2562 ซึ่งนักเรียนทุกคนจะ ได้ประสบการณ์การใช้ชีวิตใหม่ๆ รู้จักการเข้าสังคม การทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีม และการฝึกระเบียบวินัยในตนเอง ซึ่งสามารถปรับใชกับชีวิตประจำวันของนักเรียนได้เป็นอย่างดี  ภาพกิจกรรมทั้งหมด

วันครูแห่งชาติ

TPL_BY
TPL_IN
TPL_ON
Hits: 509

2562 16 01

โรงเรียนบัวแก้วเกษร โดยท่านผู้อำนวยการ และคณะครู ร่วมงานวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 63 ณ โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี ซึ่งในงานยังมีพิธีมอบเกียรติบัตร ให้กับคณะครูที่มีคุณงานความดีทางด้านต่างๆ ทางโรงเรียนขอแสดงความยินดีกับคณะครูทุกท่าน  ภาพกิจกรรมทังหมด

ครูดีครูเก่ง

ขอแสดงความยินดีกับ คุณครู ณรงค์ รัตนไทรแ…

13-06-2016 Hits:3104 ครูดีครูเก่ง Super User - avatar Super User

ขอแสดงความยินดีกับ คุณครู ณรงค์ รัตนไทรแก้ว

ขอแสดงความยินดีคุณครู ณรงค์ รัตนไทรแก้ว ทีได้รับเครื่องหมายัชิดชูเกียรติ "ครุสดุดี" ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพเป็นที่ประจักษ์ชัด ณ คุรุสภา กรุงเทพมหานคร  

Read more